| |     Deutch | English  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04-dr.propis, 42/05-dr.propis, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06-dr.propis, 47/07-dr.propis, 54/08-dr.propis, 5/09, 54/09, 35/10-dr.propis, 50/11, 70/11-dr.propis, 55/12-dr.propis., 93/12, 47/13-dr.propis., 65/13-dr.propis, 57/14-dr.propis, 45/15-dr.propis, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17), Odluke Vlade o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 61/17 ), Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.8/08, 3/09 i 30/13) i Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih  konzularnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 102/10, 89/13 i 23/17) , utvrđuje se

 CENOVNIK
KONZULARNIH USLUGA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
I DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU

  Konzularno-pravna radnja/usluga Iznos (EUR)
1. Izdavanje pasoša 65
2. Izdavanje putnog lista- pasavana za povratak u RS 41
3. Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom glasniku 54
4. Potvrde, uverenja 32
5. Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS 6
6. Carinska potvrda 131
7. Sastavljanje i overa punomoćja – izjave 63
8. Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi 41
9. Overa fotokopije 30
10. Naslednička izjava 72
11. Prijava rodjenja deteta radi upisa u MKR i evidenciju državljana RS 9
12. Prijava braka zaključenog pred inostranim organom 14
13. Prijava smrti 11
14. Zaključenje braka u DKP 101
15. Utvrđivanje državljanstva 56
16. Provera državljanskog statusa 28
17. Otpust iz državljanstva 433
18. Prijem u državljanstvo 201
19. Potvrda o podnetoma zahtevu za otpust iz državljanstva RS na nemačkom jez. 32
20. Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju (MUP) 31
21. Uvodjenje u vojnu evidenciju 2
22. Pribava IMKR-domaći obrazac od matičnih službi iz RS 32
23. Pribava IMKR-medjunarodni obrazac od matičnih službi iz RS 34
24. Pribava Uverenja o državljanstvu od matičnih službi iz RS 35
25. Pribava Uverenja o slobodnom bračnom stanju od matičnih službi iz RS 38
26. Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga koje se vode u DKP 40
27. Zapisnik o priznavanju očinstva 13
28. Viza - tipa B i C 62
29. Viza za državljane Jermenije, Malija, Pakistana i Sirije 2
30. Viza za državljane Gabona 102

Za informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Generalni konzulat.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Lista advokata koji govore srpski jezik