| |     Deutch | English  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04-dr.propis, 42/05-dr.propis, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06-dr.propis, 47/07-dr.propis, 54/08-dr.propis, 5/09, 54/09, 35/10-dr.propis, 50/11, 70/11-dr.propis, 55/12-dr.propis., 93/12, 47/13-dr.propis., 65/13-dr.propis, 57/14-dr.propis, 45/15-dr.propis, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17), Odluke Vlade o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 61/17 ), Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.8/08, 3/09 i 30/13) i Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih  konzularnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 102/10, 89/13 i 23/17) , utvrđuje se

 CENOVNIK
KONZULARNIH USLUGA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
I DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU

  Konzularno-pravna radnja/usluga Iznos (EUR)
PUTNE ISPRAVE
1. Izdavanje pasoša 66
2. Oglašavanje pasoša nevažećim 22
3. Izdavanje putnog lista - pasavana za povratak u RS 42
DRŽAVLJANSTVO
5. Prijem u državljanstvo R. Srbije 223
6. Utvrđivanje državljanstva R. Srbije 58
7. Prestanak / otpust iz državljanstva R. Srbije 504
8. Uvođenje u vojnu evidenciju 3
MATIČARSKI POSLOVI
9. Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih koja se vodi u DKP 41
10. Pribava izvoda iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu 33
11. Pribava izvoda iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu 34
12. Pribava uverenja o državljanstvu R. Srbije 36
13. Pribava Uverenja o slobodnom bračnom stanju 40
14. Prijava rođenja deteta radi upisa u MKR i evidenciju državljana R. Srbije 10
15. Zapisnik o priznavanju očinstva 14
16. Prijava braka zaključenog pred inostranim organom 15
17. Zaključenje braka u DKP 144
OVERE DOKUMENATA
18. Overa potpisa na punomoćju - izjavi 42
19. Overa fotokopije 31
VIZE
20. Tip A i C (boravak do 90 dana) / Tip D (privremeni boravak) 63 / 33
POTVRDE
21. Carinska potvrda 122
22. Potvrda o životu 3
23. Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju (MUP-a) 33
24. Ostale potvrde-uverenja koje izdaje DKP 33
25. Sprovodnica 7

Za informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Generalni konzulat.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Izbori 2023.
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Odgovori na najčešća pitanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Lista advokata koji govore srpski jezik