| |     Deutch | English  
Naslovna
Vojna obaveza

VAŽNA INFORMACIJA


Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka


Narodna skupština Republike Srbije je 15. decembra 2010. godine donela odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 95 od 17.12.2010). Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka predviđa sledeće:

  • Obaveza služenja vojnog roka u vojsci Srbije obustavlja se odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene u 2010. godini, a odnosi se i na regrute koji su, zbog prigovora savesti, služenje vojnog roka zamenili civilnom služom
  • Od 1. januara 2011. godine, upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije, vršiće se po principu dobrovoljnosti u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 88/09 i 95/10).

Čl. 135. stav 5 Zakona o o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi regulisan oje da sva lica koja ne žele da služe vojni rok u Vojsci Serbije po principu dobrovoljnosti, podelžu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju i služenja u rezervnom sastavu.
Čl. 73. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno jda da evidenciju vojnih obveznika koji borave u inostrasntvu duže od jedne godine vode i diplomatsko-konzularna predstavništva.
Čl. 64. stav 1. i 2. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi obavezuje vojne obveznike (regrute i lica u rezervnoms sastavu) na sledeće:

„Regrut odnosno lice u rezervnom sastavu koji je otputovao u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužan je da se prijavi nadležnom diplomastko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju koju vodi diplomatsko konzularno predstavništvo, u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Lice koje boravi u inostranstvu je dužno da se u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina prijavi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju“

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva smatra se da je vojni obveznik regulisao obavezu služenja vojnog roka.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

Regulisanje vojne obaveze


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Izbori 2023.
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Odgovori na najčešća pitanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Lista advokata koji govore srpski jezik