| |     Deutch | English  
Naslovna
Vojna obaveza

Regulisanje vojne obaveze

Služenje vojnog roka

 

VAŽNA INFORMACIJA


Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka


Narodna skupština Republike Srbije je 15. decembra 2010. godine donela odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 95 od 17.12.2010). Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka predviđa sledeće:

  • Obaveza služenja vojnog roka u vojsci Srbije obustavlja se odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene u 2010. godini, a odnosi se i na regrute koji su, zbog prigovora savesti, služenje vojnog roka zamenili civilnom služom
  • Od 1. januara 2011. godine, upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije, vršiće se po principu dobrovoljnosti u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 88/09 i 95/10).

Čl. 135. stav 5 Zakona o o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi regulisan oje da sva lica koja ne žele da služe vojni rok u Vojsci Serbije po principu dobrovoljnosti, podelžu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju i služenja u rezervnom sastavu.
Čl. 73. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno jda da evidenciju vojnih obveznika koji borave u inostrasntvu duže od jedne godine vode i diplomatsko-konzularna predstavništva.
Čl. 64. stav 1. i 2. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi obavezuje vojne obveznike (regrute i lica u rezervnoms sastavu) na sledeće:

„Regrut odnosno lice u rezervnom sastavu koji je otputovao u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužan je da se prijavi nadležnom diplomastko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju koju vodi diplomatsko konzularno predstavništvo, u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Lice koje boravi u inostranstvu je dužno da se u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina prijavi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju“

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva smatra se da je vojni obveznik regulisao obavezu služenja vojnog roka.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Odgovori na najčešća pitanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Lista advokata koji govore srpski jezik